Sepak terjang kekuasaan belakangan ini telah melahirkan  kebinalan politik. Masing-masing kubu yang sebelumnya bersekongkol dan  berkongsi tiba-tiba saling menepuk  bokong. …